Orddeling av peroxide

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peroxide? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-ox-ide

Definisjon av peroxide:

1.
A viscous liquid with strong oxidizing properties
A powerful bleaching agent Also used (in aqueous solutions) as a mild disinfectant and (in strong concentrations) as an oxidant in rocket fuels
2.
An inorganic compound containing the divalent ion -O-O-
3.
Bleach with peroxide
She must peroxide her hair-it looks unnaturally blond

Synonym av peroxide:

nounhydrogen peroxide, oxide
noun oxide
verb bleach

Siste orddelinger av dette språket