Orddeling av perpendicularity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perpendicularity? Ordet kan bli delt i 7 deler, som vist under.

per-pen-dic-u-lar-i-ty

Definisjon av perpendicularity:

1.
The relation of opposition between things at right angles
2.
The quality of being at right angles to a given line or plane (especially the plane of the horizon)

Synonym av perpendicularity:

noun orthogonality, orthogonal opposition, opposition
noun rectangularity, oblongness

Siste orddelinger av dette språket