Orddeling av perpetrate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perpetrate? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-pe-trate

Definisjon av perpetrate:

1.
Perform an act, usually with a negative connotation
Perpetrate a crime Pull a bank robbery

Synonym av perpetrate:

verb commit, pull, act, move

Siste orddelinger av dette språket