Orddeling av perpetration

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perpetration? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-pe-tra-tion

Definisjon av perpetration:

1.
The act of committing a crime

Synonym av perpetration:

noun commission, committal, crime, law-breaking

Siste orddelinger av dette språket