Orddeling av perpetuate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perpetuate? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-pet-u-ate

Definisjon av perpetuate:

1.
Cause to continue or prevail
Perpetuate a myth

Synonym av perpetuate:

verb continue, uphold, carry on, bear on, preserve

Siste orddelinger av dette språket