Orddeling av perpetuation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perpetuation? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

per-pet-u-a-tion

Definisjon av perpetuation:

1.
The act of prolonging something
There was an indefinite prolongation of the peace talks

Synonym av perpetuation:

noun prolongation, protraction, lengthening, continuance, continuation

Siste orddelinger av dette språket