Orddeling av perpetuity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perpetuity? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-pe-tu-ity

Definisjon av perpetuity:

1.
The property of being perpetual (seemingly ceaseless)

Synonym av perpetuity:

noun sempiternity, permanence, permanency

Siste orddelinger av dette språket