Orddeling av perplexity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perplexity? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-plex-i-ty

Definisjon av perplexity:

1.
Trouble or confusion resulting from complexity

Synonym av perplexity:

noun confusion, mental confusion, confusedness, disarray

Siste orddelinger av dette språket