Orddeling av persecutor

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet persecutor? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-se-cu-tor

Definisjon av persecutor:

1.
Someone who torments

Synonym av persecutor:

noun tormentor, tormenter, oppressor

Siste orddelinger av dette språket