Orddeling av perseverance

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perseverance? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-se-ver-ance

Definisjon av perseverance:

1.
Persistent determination
2.
The act of persisting or persevering
Continuing or repeating behavior His perseveration continued to the point where it was no longer appropriate

Synonym av perseverance:

noun doggedness, persistence, persistency, tenacity, tenaciousness, pertinacity, determination, purpose
noun persistence, perseveration, continuance, continuation

Siste orddelinger av dette språket