Orddeling av perseverate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perseverate? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-se-ver-ate

Synonym av perseverate:

verb repeat, reiterate, ingeminate, iterate, restate, retell

Siste orddelinger av dette språket