Orddeling av persimmon

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet persimmon? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-sim-mon

Synonym av persimmon:

nounpersimmon tree, fruit tree
noun berry

Siste orddelinger av dette språket