Orddeling av persister

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet persister? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-sis-ter

Siste orddelinger av dette språket