Orddeling av persona

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet persona? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

per-sona

Definisjon av persona:

1.
An actor's portrayal of someone in a play
She played the part of Desdemona
2.
(Jungian psychology) a personal facade that one presents to the world
A public image is as fragile as Humpty Dumpty

Synonym av persona:

noun character, role, theatrical role, part, portrayal, characterization, enactment, personation
noun image, appearance, visual aspect

Siste orddelinger av dette språket