Orddeling av personable

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet personable? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-son-able

Definisjon av personable:

1.
(of persons) pleasant in appearance and personality

Synonym av personable:

adj attractive

Siste orddelinger av dette språket