Orddeling av personalise

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet personalise? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-son-alise

Siste orddelinger av dette språket