Orddeling av personalize

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet personalize? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-son-al-ize

Definisjon av personalize:

1.
Make personal or more personal
Personalized service

Synonym av personalize:

verb personalise, individualize, individualise, change, alter, modify

Siste orddelinger av dette språket