Orddeling av personalty

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet personalty? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-son-al-ty

Synonym av personalty:

nounpersonal property, personal estate, private property, property, belongings, holding, material possession

Siste orddelinger av dette språket