Orddeling av personhood

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet personhood? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-son-hood

Synonym av personhood:

noun identity, personal identity, individuality

Siste orddelinger av dette språket