Orddeling av personification

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet personification? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

per-son-i-fi-ca-tion

Definisjon av personification:

1.
A person who represents an abstract quality
She is the personification of optimism
2.
Representing an abstract quality or idea as a person or creature
3.
The act of attributing human characteristics to abstract ideas etc.

Synonym av personification:

noun person, individual, someone, somebody, mortal, human, soul
noun prosopopoeia, trope, figure of speech, figure, image
noun incarnation, embodiment

Siste orddelinger av dette språket