Orddeling av personifier

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet personifier? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

per-son-i-fi-er

Siste orddelinger av dette språket