Orddeling av personify

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet personify? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-son-i-fy

Definisjon av personify:

1.
Invest with or as with a body
Give body to
2.
Represent, as of a character on stage
Derek Jacobi was Hamlet
3.
Attribute human qualities to something
The Greeks personated their gods ridiculous

Synonym av personify:

verb body, embody, be
verb embody, be, typify, symbolize, symbolise, stand for, represent
verb personate, impute, ascribe, assign, attribute

Siste orddelinger av dette språket