Orddeling av perspicuity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perspicuity? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-spicu-ity

Synonym av perspicuity:

noun perspicuousness, plainness, clarity, lucidity, pellucidity, clearness, limpidity

Siste orddelinger av dette språket