Orddeling av perspicuous

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perspicuous? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-spic-u-ous

Synonym av perspicuous:

adj limpid, lucid, luculent, pellucid, crystal clear, clear

Siste orddelinger av dette språket