Orddeling av perspiration

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perspiration? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-spi-ra-tion

Definisjon av perspiration:

1.
Salty fluid secreted by sweat glands
Sweat poured off his brow
2.
The process of the sweat glands of the skin secreting a salty fluid
Perspiration is a homeostatic process

Synonym av perspiration:

noun sweat, sudor, secretion
noun sweating, diaphoresis, sudation, hidrosis, bodily process, body process, bodily function, activity

Siste orddelinger av dette språket