Orddeling av perspire

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perspire? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

per-spire

Definisjon av perspire:

1.
Excrete perspiration through the pores in the skin
Exercise makes one sweat

Synonym av perspire:

verb sweat, sudate, excrete, egest, eliminate, pass

Siste orddelinger av dette språket