Orddeling av persuasive

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet persuasive? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-sua-sive

Definisjon av persuasive:

1.
Intended or having the power to induce action or belief
Persuasive eloquence A most persuasive speaker A persuasive argument

Synonym av persuasive:

adj persuasive, coaxing, ingratiatory, compelling, glib, glib-tongued, smooth-tongued, convincing
adj convincing

Siste orddelinger av dette språket