Orddeling av pertinacity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pertinacity? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

per-ti-nac-i-ty

Definisjon av pertinacity:

1.
Persistent determination

Synonym av pertinacity:

noun doggedness, perseverance, persistence, persistency, tenacity, tenaciousness, determination, purpose

Siste orddelinger av dette språket