Orddeling av pertinence

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pertinence? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-ti-nence

Definisjon av pertinence:

1.
Relevance by virtue of being applicable to the matter at hand

Synonym av pertinence:

noun applicability, pertinency, relevance, relevancy

Siste orddelinger av dette språket