Orddeling av pertinent

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pertinent? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-ti-nent

Definisjon av pertinent:

1.
Having precise or logical relevance to the matter at hand
A list of articles pertinent to the discussion Remarks that were to the point
2.
Being of striking appropriateness and pertinence
The successful copywriter is a master of apposite and evocative verbal images An apt reply

Synonym av pertinent:

adjto the point, relevant
adj apposite, appropriate, apt, apropos

Siste orddelinger av dette språket