Orddeling av pertness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pertness? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pert-ness

Definisjon av pertness:

1.
Inappropriate playfulness
2.
Quality of being lively and confident
There was a pertness about her that attracted him

Synonym av pertness:

noun impertinence, perkiness, sauciness, archness, playfulness, fun

Siste orddelinger av dette språket