Orddeling av pertussis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pertussis? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-tus-sis

Synonym av pertussis:

nounwhooping cough, infectious disease, respiratory disease, respiratory illness, respiratory disorder

Siste orddelinger av dette språket