Orddeling av perversion

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perversion? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-ver-sion

Definisjon av perversion:

1.
A curve that reverses the direction of something
The tendrils of the plant exhibited perversion Perversion also shows up in kinky telephone cords
2.
An aberrant sexual practice
3.
The action of perverting something (turning it to a wrong use)
It was a perversion of justice

Synonym av perversion:

noun curve, curved shape
nounsexual perversion, sexual activity, sexual practice, sex, sex activity
noun wrongdoing, wrongful conduct, misconduct, actus reus

Siste orddelinger av dette språket