Orddeling av perversity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perversity? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-ver-si-ty

Definisjon av perversity:

1.
Deliberate and stubborn unruliness and resistance to guidance or discipline
2.
Deliberately deviating from what is good
There will always be a few people who
3.
Through macho perversity
4.
Gain satisfaction from bullying and terrorism

Synonym av perversity:

noun contrariness, perverseness, unruliness, fractiousness, willfulness, wilfulness
noun evil, evilness

Siste orddelinger av dette språket