Orddeling av pessary

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pessary? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pes-sary

Definisjon av pessary:

1.
A contraceptive device consisting of a flexible dome-shaped cup made of rubber or plastic
It is filled with spermicide and fitted over the uterine cervix

Synonym av pessary:

noun diaphragm, contraceptive diaphragm, contraceptive, preventive, preventative, contraceptive device, prophylactic device, birth control device

Siste orddelinger av dette språket