Orddeling av pessimist

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pessimist? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pes-simist

Definisjon av pessimist:

1.
A person who expects the worst

Synonym av pessimist:

noun skeptic, sceptic, doubter

Siste orddelinger av dette språket