Orddeling av pesticide

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pesticide? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pes-ti-cide

Synonym av pesticide:

noun chemical

Siste orddelinger av dette språket