Orddeling av pestiferous

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pestiferous? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pes-tif-er-ous

Synonym av pestiferous:

adj contaminated, dirty, infected, septic
adj pestilent, pestilential, plaguey, epidemic
adj corruptive, perversive, evil, wicked
adj annoying, bothersome, galling, irritating, nettlesome, pesky, pestering, plaguy, plaguey, teasing, vexatious, vexing, disagreeable

Siste orddelinger av dette språket