Orddeling av pestilence

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pestilence? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pesti-lence

Definisjon av pestilence:

1.
A serious (sometimes fatal) infection of rodents caused by Yersinia pestis and accidentally transmitted to humans by the bite of a flea that has bitten an infected animal
2.
Any epidemic disease with a high death rate
3.
A pernicious and malign influence that is hard to get rid of
Racism is a pestilence at the heart of the nation According to him
4.
I was the canker in their midst

Synonym av pestilence:

noun plague, epidemic disease
noun influence

Siste orddelinger av dette språket