Orddeling av pestilent

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pestilent? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pesti-lent

Definisjon av pestilent:

1.
Exceedingly harmful
2.
Likely to spread and cause an epidemic disease
A pestilential malignancy in the air- Jonathan Swift Plaguey fevers

Synonym av pestilent:

adj baneful, deadly, pernicious, noxious, harmful
adj pestilential, pestiferous, plaguey, epidemic

Siste orddelinger av dette språket