Orddeling av pestilential

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pestilential? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pesti-len-tial

Synonym av pestilential:

adj pestilent, pestiferous, plaguey, epidemic

Siste orddelinger av dette språket