Orddeling av petasus

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet petasus? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

peta-sus

Siste orddelinger av dette språket