Orddeling av petersham

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet petersham? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pe-ter-sham

Siste orddelinger av dette språket