Orddeling av pethidine

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pethidine? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pethi-dine

Siste orddelinger av dette språket