Orddeling av petite

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet petite? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pe-tite

Definisjon av petite:

1.
A garment size for short or slender women
2.
Very small
Diminutive in stature A lilliputian chest of drawers Her petite figure Tiny feet The flyspeck nation of Bahrain moved toward democracy

Synonym av petite:

adj bantam, diminutive, lilliputian, midget, tiny, flyspeck, small
noun size

Siste orddelinger av dette språket