Orddeling av petition

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet petition? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pe-ti-tion

Definisjon av petition:

1.
A formal message requesting something that is submitted to an authority
2.
Reverent petition to a deity
3.
Write a petition for something to somebody
Request formally and in writing

Synonym av petition:

noun request, postulation, message, content, subject matter, substance
noun prayer, orison, request, asking
verb request, bespeak, call for, quest

Siste orddelinger av dette språket