Orddeling av petitioner

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet petitioner? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pe-ti-tion-er

Definisjon av petitioner:

1.
One praying humbly for something
A suppliant for her favors
2.
Someone who petitions a court for redress of a grievance or recovery of a right

Synonym av petitioner:

noun suppliant, supplicant, applicant, applier
noun suer, plaintiff, complainant

Siste orddelinger av dette språket