Orddeling av petitioning

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet petitioning? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pe-ti-tion-ing

Siste orddelinger av dette språket