Orddeling av petrify

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet petrify? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pet-ri-fy

Definisjon av petrify:

1.
Cause to become stonelike or stiff or dazed and stunned
The horror petrified his feelings Fear petrified her thinking
2.
Change into stone
The wood petrified with time
3.
Make rigid and set into a conventional pattern
Rigidify the training schedule Ossified teaching methods Slogans petrify our thinking

Synonym av petrify:

verb deaden, blunt
verb lapidify, fossilize, fossilise
verb rigidify, ossify, stiffen

Siste orddelinger av dette språket