Orddeling av petroglyph

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet petroglyph? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pet-ro-glyph

Siste orddelinger av dette språket